43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

Strona główna

  

43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe  

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej,

bezpośrednio podległą Dyrektorowi Wojskowego Centrum Normalizacji,

Jakości i Kodyfikacji (WCNJIK), właściwą w zakresie nadzorowania jakości

dostaw wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych

dotyczących zapewnienia jakości.

 

 

 


19 lipca 2019
18 lipca 2019
Kontakt

43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe
Nowy Świat 40
20-418 Lublin
tel. 261182132
fax. 261182133
43rpw@ron.mil.pl

    
  • BIP